Naloty UAV. Geodezja. Projekt. Nadzór inwestorski.
Czy się zajmujemy
oferta

Oferta

Firma ABG SP z o.o. powstała w roku 2007 jako pracownia geodezyjna. Od początku swojego istnienia firma stale poszerzała zakres usług, stając się liderem w zakresie obsługi inwestycji drogowych oraz kubaturowych. Wiedza oraz doświadczenie, znalazła uznanie w oczach naszych klientów, dzięki którym stale podnosimy jakość świadczonych usług.

Geodezja

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz technik, jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie w zakresie prac geodezyjnych. • Mapy • Szkice sytuacyjne • Opracowania aktualizacyjne

Naloty UAV

• opracowanie rzutów terenów inwestycyjnych w formie mapy, fotografii cyfrowej wraz z analizą bilansu prac ziemnych
• bieżący monitoring (z lotu ptaka) wałów przeciwpowodziowych, dzikich wysypisk, terenów łowieckich
• opracowania scenariuszy powodziowych z wykorzystaniem aktualnej topografii terenu wraz z cyfrową symulacją obszarów zalewowych
• zewnętrzna termowizja obiektów kubaturowych wraz z raportem termowizyjnym • inspekcje wysokościowe (dachy, kominy itp.)

Nadzór inwestorski

Dzięki tej usłudze w początkowej fazie realizacji inwestycji, zastępujemy głównego inwestora. Nasze realizacje mają doprowadzić do najszybszego uzyskania wszelkich decyzji, zgód oraz pozwoleń inwestycyjnych.
Usługa dedykowana jest dla osób i firm, dla których stały monitoring nie jest możliwy natomiast informacje płynące z procesu inwestycyjnego, stanowią istotny czynnik decyzyjny w dalszych planach firmy.

Biuro projektowe

Opracowujemy dokumentację projektowe dla realizacji w zakresie obiektów drogowych, kubaturowych i mostowych. Nasi specjaliści opracowują dokumentację w zakresie projektowania dróg, placów manewrowych, ścieżek rowerowych, hal, wiat oraz wiele innych. Realizujemy także projekty inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, biorąc odpowiedzialność za efekt naszej pracy.

zaufali-nam

Zaufali nam

klienci

ABG Sp. z o.o.